Category: Uncategorized

Diligence – ความขยันหมั่นเพียร

Diligence – ความขยันหมั่นเพียร

เป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่ถกเถียงกันอยู่ เกี่ยวกับการฝึกสอนลูก เพราะในขณะที่พ่อแม่กลุ่มหนึ่งมั่นใจว่าความเข้มงวดนั้นจะทำให้เด็กไม่ออกนอกลู่นอกทาง และไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้น อีกกลุ่มก็เชื่อในการให้ลูกได้มีประสบการณ์ และเลือกทางของตนเอง ซึ่งแต่ละฝั่งก็ถูกกันไปคนละแบบ แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนของการถกเถียงนี้ ก็ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า การมีความขยันหมั่นเพียรนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่คนทุกคนควรมี ยกตัวอย่างเช่น หากมีเด็กที่ไม่ได้ฉลาดอะไรเป็นพิเศษสองคน มาเรียนแล้วไม่เข้าใจ แต่คนที่ขยันพยายามหมั่นทำแบบฝึกหัด อ่านหนังสือ ถามอาจารย์ เขาย่อมจะได้คะแนนดีกว่าคนสติปัญญาเท่ากันแต่เกียจคร้าน และแน่นอนว่าในระยะยาว เขาย่อมจะฉลาดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้อาจเรียนรู้ได้ไม่เร็วเท่าคนที่หัวไวอยู่แล้ว แต่เขาก็จะมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนั่นย่อมเป็นเรื่องที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัย คำถามก็คือ เราจะเลี้ยงดูลูกให้ออกมาเป็นคนขยันได้อย่างไร? ปัจจัยแบบไหนที่เป็นตัวสร้างความขยัน คำตอบคือ ความเคยชินและการตั้งเป้าหมาย หากเราเคยชินกับการทำงานให้เสร็จก่อนเวลา เราก็จะทำเช่นนั้นไปเรื่อยๆ หากเราชินกับการเห็นพ่อแม่ของเราทำงานอย่างหนักเอาเบาสู้ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เราก็มีแนวโน้มที่จะทำเช่นเดียวกัน ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการปลูกฝังความขยันขันแข็งให้แก่เด็กนอกจากการทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว...